18/05/2024
Home » शासकीय योजना

शासकीय योजना

नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्र योजना या वेबसाईटवर आपले सहर्ष स्वागत आहे. मित्रांनो आपण ग्रामीण भागात...
सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षांमध्ये वंचित व दुर्बल समाजातील व सामाजिक तसेच शैक्षणिक दृष्ट्या...
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना अंतर्गत भांडे संच वाटप सुरू नमस्कार...
नमस्कार मित्रांनो महाराष्ट्र योजना या वेबसाईटवर आपले सहर्ष स्वागत आहे. मित्रांनो महाराष्ट्र राज्य सरकार...
केंद्र सरकार देशातील नागरिकांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवत आहे. ज्यामध्ये आरोग्य विमा योजना ‘आयुष्मान...

You cannot copy content of this page